Onze toewijding

Onze reis naar netto nul

Netto nul bereiken in 2040

We gebruiken wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen om onze emissies bij te houden en te verminderen. We streven ernaar om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door onze eigen activiteiten met 75% (Scope 1 en 2) en 20% door onze toeleveringsketen (Scope 3) te verminderen tegen 2027, vergeleken met 2019.

We zijn er trots op dat we de genoemde Scope 1- en Scope 2-emissiereductiedoelstellingen eerder dan gepland hebben bereikt. Maar daar is het niet bij gebleven: in april 2023 ontvingen we als eerste in onze branche geverifieerde goedkeuring voor onze netto nul-ambitie van het Science Based Targets-initiatief. 

Netto nul betekent het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tot zo dicht mogelijk bij nul in de waardeketens (Scope 1, 2 en 3), waarbij de resterende uitstoot uit de atmosfeer wordt verwijderd. 

Met onze acties en toezeggingen willen we niet alleen het ambitieniveau hoog leggen, maar ook anderen aanmoedigen om actie te ondernemen.

GHG emissions
Hoe doen we het?
Hoe doen we het?

Transitioning to renewable energy sources

Naarmate de energiekeuzes in de wereld veranderen, wil Uponor een voorbeeld zijn voor de branche door wereldwijd hernieuwbare energiebronnen te gebruiken om broeikasgassen te reduceren. Momenteel is 98% van onze gebruikte elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Naast schone energiebronnen en het verlagen van het energieverbruik exploiteren we een netwerk van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken voor onze productiefaciliteiten in Nastola, Finland.

Doelstellingen voor 2027:

 • We gebruiken alleen gecertificeerde groene stroom
 • We verlagen de energie-intensiteit met 15% ten opzichte van 2019

Afval verminderen en hergebruiken

Het afval van onze productiefaciliteiten bestaat voornamelijk uit plastic en metaal, die we beide in hoge mate kunnen recyclen.

Als belangrijke stap in de richting van een circulaire waardeketen hebben we een gesloten kringloop opgezet voor moeilijk te recyclen kunststofafval. Een chemisch recyclingproces voor PEX stelt ons in staat om afval terug te recyclen tot nieuwe PEX-producten. Momenteel recyclen we 83% van ons totale afval duurzaam als energie of grondstof.

Doel in 2027:

 • 100% van al het afval duurzaam recyclen

Zorgen voor verantwoorde grondstoffen

Plastic, onze belangrijkste grondstof, is emissie-intensief en moet dienovereenkomstig worden behandeld. We erkennen onze verantwoordelijkheid en meten onze activiteiten om onze impact op het milieu te verminderen. We stimuleren actief de overgang naar hernieuwbare grondstoffen en een meer circulaire aanpak bij de productie van producten en hun verpakking.
We gaan door met het innoveren van producten op basis van gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen en met het beïnvloeden van besluitvormers om duurzame keuzes zo goed mogelijk te ondersteunen.

Toezeggingen:

 • Het gebruik van gerecycled of hernieuwbaar plastic in onze productie verhogen.
 • Blijven zoeken naar alternatieven voor producten op basis van fossiele brandstoffen

Bescherming van waterbronnen

Ons doel is om waterbronnen bij elke stap te beschermen, van het creëren van een waterbestendige waardeketen tot het verbeteren van het waterbeheer van onze klanten. Onze fabrieken werken op een zeer hoog efficiëntieniveau en zijn bijvoorbeeld allemaal uitgerust met gesloten koelsystemen die een laag waterverbruik mogelijk maken. Op sommige productielocaties gebruiken we secundaire waterbronnen voor irrigatie en bijvoorbeeld het doorspoelen van toiletten.

Doel in 2027:

 • Waterintensiteit met 10% verlagen ten opzichte van 2019

Wat zijn broeikasgasemissies?

Broeikasgassen, zoals kooldioxide, methaan en ozon, worden gewoonlijk ingedeeld in drie groepen, zogenaamde "scopes".
 • Scope 1 omvat de directe uitstoot van een bedrijf uit bronnen die het in eigendom heeft of beheert (bijv. uitstoot van energie die wordt gebruikt in operationele faciliteiten).
 • Scope 2 omvat indirecte emissies van de opwekking van gekochte elektriciteit, stoom en verbruikte verwarming en koeling.
 • Scope 3 omvat alle andere indirecte emissies die optreden in de waardeketen van een bedrijf, zoals ingekochte goederen en diensten, transport en distributie, afval dat wordt gegenereerd tijdens activiteiten, woon-werkverkeer van werknemers, brandstof- en energiegerelateerde activiteiten of zakenreizen.
Emissions scopes model

Onze duurzame oplossingen voor water

 • Oplossingen met een lage koolstofvoetafdruk
 • Hoge operationele efficiëntie
 • Hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen
 • Gegarandeerde transparantie op productniveau
Uponor's Environmental Product Declarations

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

We hebben zeven belangrijke ontwikkelingsdoelen gedefinieerd waaraan onze acties en waarden daadwerkelijk bijdragen.

We zorgen voor onze werknemers

Bij alles wat we doen, komen mensen op de eerste plaats. Onze werknemers zijn onze grootste kracht en het aanmoedigen van individuele ontwikkeling is ons voorrecht.

Positieve effecten op de samenleving

We willen iets teruggeven aan de maatschappij en de gemeenschappen waarin we actief zijn via verschillende wereldwijde en lokale initiatieven en projecten.

Goed zaken doen

Wij zorgen voor transparantie over de ethische bedrijfscultuur van Uponor en zetten ons in voor eerlijke en coöperatieve relaties.