Capricorn
Produkty

Wpusty łazienkowe

Dokumenty

Capricorn S.A.

Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
T. +48 74 854 05 16
F. +48 74 854 05 83
E. capricorn@capricorn.pl
https://www.uponor.com/pl-pl/capricorn

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRSNr KRS: 0000472600, NIP: 884-002-16-00, wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

Sprzedaż za granicą
T. +48 74 8503 555
E. sales@capricorn.pl