Uponor Sp. z o.o.
Uponor

Czysta woda i kanalizacja dla wiosek w Indiach

Podpisując umowę z indyjską fundacją Raah z siedzibą w Bombaju, Uponor Building Solutions Europe Division pomoże dostarczyć niezbędną czystą wodę do wiosek w Indiach, które nie mają stałego dostępu do tego życiodajnego zasobu.
•    Wsparcie przy budowie i naprawie tam kontrolnych  
•    Budowa i naprawa studni i odwiertów w wioskach
•    Tworzenie dodatkowych źródeł wody w celu poprawy jakości życia i zdrowia
•    Uponor wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ  


Fundacja Raah działa na rzecz holistycznego rozwoju rdzennych mieszkańców Indii poprzez tworzenie samowystarczalnych systemów i lokalnych możliwości. Uponor oferuje swoje doświadczenie w zakresie wody i urządzeń sanitarnych w różnych projektach, między innymi w "Project Malhar", który ma na celu wprowadzenie trwałych zmian w społecznościach cierpiących na niedobór wody w miastach Jawhar i Mokhada w stanie Maharashtra, w Indiach. Ponadto zobowiązaliśmy się do udzielenia pomocy w określonych obszarach, np. w budowie i naprawie tam kontrolnych, studni oraz studni głębinowych, a także w tworzeniu dodatkowych źródeł wody w celu poprawy jakości życia i zdrowia indyjskich wspólnot plemiennych. Firmy Uponor i fundacja Raah otrzymały już zgodę od władz stanu Maharasztra i w lutym 2022 r. rozpoczęły wstępne prace nad analizą hydrogeologiczną terenu oraz budową pierwszej zapory.  

„Nieustannie poszukujemy możliwości, w które jako firma globalna możemy się zaangażować i przełożyć nasze wartości korporacyjne na wyzwania, przed którymi stoi dziś świat” – mówi dr Karsten Hoppe, Prezes Building Solutions Europe w Uponor. „Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ to plan działania, który ma sprostać tym wyzwaniom. Firma Uponor w pełni popiera ideę zapewnienia czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych dla każdego i wszędzie, dlatego cieszymy się, że możemy wspierać tak wyjątkową organizację w realizacji tak ważnych projektów” – dodaje. 

Dr Sarika Kulkarni, założycielka fundacji Raah, „Fundacja Raah jest dumna ze współpracy z firmą Uponor, dzięki której rdzenni mieszkańcy wiosek w zachodnich Indiach będą mogli korzystać z wody. Woda leży u podstaw wszystkich problemów społecznych, a wsparcie firmy Uponor pomoże nam przerwać błędne koło skrajnego ubóstwa, desperacji i bezradności oraz ułatwi stworzenie pozytywnego koła zmian, transformacji i rozwoju."  

Jak Uponor wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ?

Program zrównoważonego rozwoju Uponor opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (United Nation's Sustainable Development Goals - SDGs). Zidentyfikowaliśmy cztery kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju, w których realizację możemy wnieść swój znaczący wkład: działania na rzecz klimatu, godna praca i wzrost gospodarczy, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz dostęp do bezpiecznej wody pitnej. 
 
Fundacja Raah 


Mieszcząca się Bombaju, fundacja Raah (www.raahfoundation.org/) jest organizacją pozarządową, która powstała w 2011 roku w celu poprawy warunków życia w zubożałych, indyjskich wioskach poprzez zmianę definicji i sposobu korzystania z wody. Wysiłki Fundacji Raah doprowadziły do uzyskania łącznej wydajności wody na poziomie 907,5 mln litrów rocznie w 95 różnych wioskach, zapewniając bezpieczeństwo wodne dla 30 tys. mieszkańców, którzy mogą teraz żyć w swoich wioskach, bez konieczności migrowania do miast z powodu niedoboru tego zasobu.