Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 

Informacja prawna

Odwiedzanie przez użytkownika stron internetowych (www) firmy Uponor Corporation lub jej jednostek zależnych’ (zwanych dalej “Uponor”) znajdujących się pod adresem www.uponor.com lub jakichkolwiek z jej podstron (zwanych dalej łącznie “Stroną internetową”) jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na następujące warunki. W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze warunki nie należy korzystać ze Strony internetowej.

Firma Uponor Corporation jest właścicielem praw autorskich do zawartości Strony internetowej. Wszystkie prawa niewymienione wyraźnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone. Odtwarzanie, przekazywanie, dystrybucja lub przechowywanie jakiejkolwiek części zawartości w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Uponor jest zabronione. Firma Uponor zezwala jednak użytkownikowi na przeglądanie Strony internetowej lub wykonywania kopii fragmentów Strony internetowej do użytku osobistego, niekomercyjnego i informacyjnego, pod warunkiem zachowania w takiej kopii wszystkich informacji dotyczących praw autorskich lub innych praw własności oraz wszelkich klauzul w nich zawartych. Poszczególne elementy znajdujące się na Stronie internetowej mogą podlegać dalszym warunkom.

Strona internetowa i jej zawartość są dostępne jako usługa dla każdego zainteresowanego firmą Uponor. Zawartość jest umieszczana na Stronie internetowej na zasadzie ”„tak jak jest” (as is)”. W odniesieniu do zawartości Strony internetowej nie jest udzielana żadna gwarancja. Firma Uponor nie gwarantuje, że Strona internetowa będzie wolna od błędów lub dostępna bez żadnych zakłóceń. Firma Uponor zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Strony internetowej lub wycofania dostępu do Strony internetowej w dowolnym momencie.

Strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych stanowiących własność osób trzecich i przez nie obsługiwanych. Przed rozpoczęciem korzystania z tych stron należy zapoznać się z zasadami ich użytkowania i wyrazić na nie zgodę. Firma Uponor może nie mieć kontroli nad zawartością takich stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za informacje, produkty, usługi lub materiały tworzone bądź publikowane przez osoby trzecie, do których kierują łącza znajdujące się na Stronie internetowej. Ponadto zamieszczenie łącza do witryny osoby trzeciej nie oznacza, że firma Uponor promuje taką witrynę osoby trzeciej lub informacje, produkty czy usługi, do których odwołuje się taka witryna, bądź że składa jakiekolwiek oświadczenia lub gwarancje ich dotyczące.

Firma Uponor nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne lub następcze szkody, straty lub wydatki ani utratę dochodów wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania bądź braku możliwości korzystania ze Strony internetowej.

Znak towarowy „Uponor” jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Uponor Corporation. Nazwy, logotypy i inne symbole identyfikacyjne produktów firmy Uponor są znakami towarowymi albo zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Uponor. Strona internetowa może zawierać nazwy innych produktów i firm, które mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. Dostęp do Strony internetowej nie stanowi przyznania użytkownikowi jakiejkolwiek licencji na wykorzystywanie ani prawa do wykorzystania elementów graficznych, logotypów lub znaków pojawiających się na Stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Uponor lub właściciela będącego osobą trzecią.