Uponor MLC wewnętrzna sprężyna do gięcia

- do gięcia rur Uponor Uni Pipe PLUS oraz MLC

Uponor MLC wewnętrzna sprężyna do gięcia

Uponor MLC wewnętrzna sprężyna do gięcia 16
Uponor MLC wewnętrzna sprężyna do gięcia 20
Uponor MLC wewnętrzna sprężyna do gięcia 25
Uponor MLC wewnętrzna sprężyna do gięcia 32