Uponor Multi profil dylatacyjny

- profil dylatacyjny samoprzylepny z pianki polietylenowej na profilu PVC, do oddzielania sekcji/pól dylatacyjnych jastrychu,

Uponor Multi profil dylatacyjny

Uponor Multi profil dylatacyjny 1800x100x10mm