Uponor Multi zestaw pomiarowy

- znacznik do pomiaru wilgotności w jastrychach
- 1szt/pomieszczenie
- samoprzylepny

Uponor Multi zestaw pomiarowy

Uponor Multi zestaw pomiarowy 100mm