Uponor Smart rura PERT

- rury do ogrzewania podłogowego wykonane z PE-RT
- produkowana zgodnie z ISO 22391 oraz spełnia wymagania dotyczące bariery antydyfuzyjnej zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4 - ogrzewanie podłogowe
- parametry pracy do 6 bar przy 70°C

Uponor Smart rura PERT

Uponor Smart rura PERT 14x2,0 240m
Uponor Smart rura 14x2,0 640m
Uponor Smart rura 16x2,0 240m
Uponor Smart rura 16x2,0 640m
Uponor Smart rura 20x2,0 240m
Uponor Smart rura 20x2,0 480m