Uponor Vario C rozdzielacz FM

- Belka zasilająca z przepływomierzami regulacyjnymi z mozliwością zamknięcia
- Belka powrotna z zaworami i nakrętkami

Uponor Vario C rozdzielacz FM

Uponor Vario C rozdzielacz FM 2x3/4 Euro
Uponor Vario C rozdzielacz FM 3x3/4 Euro
Uponor Vario C rozdzielacz FM 4x3/4 Euro
Uponor Vario C rozdzielacz FM 5x3/4 Euro
Uponor Vario C rozdzielacz FM 6x3/4 Euro
Uponor Vario C rozdzielacz FM 7x3/4 Euro
Uponor Vario C rozdzielacz FM 8x3/4 Euro
Uponor Vario C rozdzielacz FM 9x3/4 Euro
Uponor Vario C rozdzielacz FM 10x3/4 Euro
Uponor Vario C rozdzielacz FM 11x3/4 Euro
Uponor Vario C rozdzielacz FM 12x3/4 Euro