Uponor Renovis panel

- płyta gipsowa 15 mm ze zintegrowaną pętlą rurową wykonaną z rury Uponor PE-Xa 9,9x1,1 mm
- Renovis system
- przewodność cieplna: 0,3 W/mK

Uponor Renovis panel

Uponor Renovis panel 2000x625mm
Uponor Renovis panel 1200x625mm
Uponor Renovis panel 800x625mm