Uponor Renovis panel pasywny

- płyta gipsowa 15 mm bez rur
- do wykonywania uzupełnień pustej przestrzeni w systemie Renovis
- przewodność cieplna: 0,25 W/mK

Uponor Renovis panel pasywny

1063926

Uponor Renovis panel pasywny 2000x625x15mm

opak. 124
opak. 2
j. m.szt.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]