Uponor Renovis panel pasywny

- płyta gipsowa 15 mm bez rur
- do wykonywania uzupełnień pustej przestrzeni w systemie Renovis
- przewodność cieplna: 0,25 W/mK

Uponor Renovis panel pasywny

Uponor Renovis panel pasywny 2000x625x15mm