Uponor Siccus 14 panel

- panel instalacyjny z bruzdami
- EPS wytrzymałość na ściskanie = 150 kPa
- R=0.622 m²K/W

Uponor Siccus 14 panel

Uponor Siccus 14 panel EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm