Uponor Siccus 14 panel

- panel instalacyjny z bruzdami
- EPS wytrzymałość na ściskanie = 150 kPa
- R=0.622 m²K/W

Uponor Siccus 14 panel

1005485

Uponor Siccus 14 panel EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

opak. 112,5
opak. 2100
j. m.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]