Menu
Uponor Sp. z o.o.

Uponor Smatrix Move regulator pog. H X-157 Wired

- kontroler temperatury wody zasilającej
- tryb sterowania: tylko ogrzewanie
- sterowanie nadrzędne: zewnętrzny czujnik temperatury

Funkcje:
- zarządzanie zaworem mieszającym
- program tygodniowy z 9 domyślnymi ustawieniami
- 4 programowalne plany pracy
- sterowanie pompą w funkcji pracy samodzielnej
- sterowanie pompą w połączeniu ze sterownikiem Smatrix Wave lub Base
- informacje w czasie rzeczywistym z czujników temperatury wody zasilającej, temperatury zewnętrznej i temperatury w pomieszczeniu
- informacje w czasie rzeczywistym o stanie zaworu mieszającego
- informacje w czasie rzeczywistym z dnia bieżącego wyświetlane w formie graficznej (temperatura komfortu i zredukowana)

Opcje:
- sterowanie CWU
- sterownie obwodem grzewczym
- kontrola tememperatury zasilanie do 100°C
- 2 wyjścia ogólnego przeznaczenia
- 2 wejścia ogólnego przeznaczenia
- termostat kontaktowy bezpieczeństwa
- 230V napęd mieszacza

Zawiera:
- Uponor Smatrix Move sterownik H
- czujnik zasilania/powrotu
- czujnik zewnętrzny

- klasa ochrony: IP30 II
- kolor: szary ciemny

Uponor Smatrix Move regulator pog. H X-157 Wired