Uponor MLC zatyczka próby ciśnieniowej

- zatyczka do próby ciśnieniowej instalacji wielokrotnego użytku. Zatyczkę wkręca się w koniec sfazowanej rury
- po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej należy wykręcić zatyczkę z rury, rurę obciąć na długość zatyczki +1,5 mm.

Uponor MLC zatyczka próby ciśnieniowej

1013756

Uponor MLC zatyczka próby ciśnieniowej 16

opak. 120
opak. 27680
j. m.szt.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013760

Uponor MLC zatyczka próby ciśnieniowej 20

opak. 120
opak. 23840
j. m.szt.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013762

Uponor MLC zatyczka próby ciśnieniowej 25

opak. 110
opak. 23840
j. m.szt.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013764

Uponor MLC zatyczka próby ciśnieniowej 32

opak. 110
opak. 23840
j. m.szt.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013765

Uponor MLC zatyczka próby ciśnieniowej 40

opak. 15
opak. 2960
j. m.szt.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]