Menu
Uponor Sp. z o.o.

Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- wykonanie bezkolizyjnych podłączeń grzejników w niskiej zabudowie podłogi

Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy

Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy 16-16-16
Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy 20-16-16
Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy 20-16-20
Uponor S-Press PLUS Radi trójn. krzyżowy 20-20-20