Menu
Uponor Sp. z o.o.
Poprawa jakości wody

Projektowanie higienicznej instalacji wodociągowej

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie higieny wody pitnej w systemach rozprowadzania wody

Higiena to nauka dotycząca ochrony przed chorobami, bakteriami Legionella oraz o profilaktyce i wspieraniu zdrowia. Higiena wody pitnej oznacza bezpieczną wodę, która nie stanowi żadnego znaczącego zagrożenia dla zdrowia przez cały okres spożywania, zgodnie z definicją zawartą w wytycznych.

Woda pitna to najważniejszy element życia. Zapewnienie jej idealnego stanu higienicznego jest naszym obowiązkiem, tak samo jak wspieranie projektantów i instalatorów w ich codziennej pracy.

Uponor Hygiene Logic to system dystrybucji wody pitnej, który spełnia najwyższe standardy higieniczne dzięki zdecentralizowanemu wytwarzaniu ciepłej wody, metodzie instalacji “pierścieniowej” i automatycznemu płukaniu rur w celu wyeliminowania zastoju.

Kluczowe zasady zapewniające wysoką jakość wody pitnej

Aby uniknąć tworzenia się biofilmu, instalacje dostarczające wodę pitną należy planować w taki sposób, aby były możliwie jak najmniejsze. Dzięki programatorom ogrzewania, woda pitna jest podgrzewana na żądanie.

Uponor hygiene logic – wrzątek

Zimna woda powinna mieć < 25 °C
Ciepła woda powinna mieć temperaturę > 55 °C
Technologia wodociągowa i metody projektowania firmy Uponor pomagają utrzymać temperaturę wody poniżej 25°C i zapobiegają nagrzewaniu się rury doprowadzającej zimną wodę.
Planowanie higieny – Utrzymuj odpowiednią temperaturę

Należy zaplanować instalacje wodociągowe zapewniające wystarczającą wymianę wody co 72 godziny / nie rzadziej niż co 7 dni. Instalacje pierścieniowe Uponor i automatyczne urządzenia spłukujące pomagają utrzymać przepływ wody i nieustannie zapobiegają zastojom.

Planowanie higieniczne – Woda musi płynąć

Czym jest choroba legionistów?

Czy wiesz, że w tym roku ponad 656 097 zgonów spowodowanych jest chorobami, które są przenoszone w wodzie? Mimo że większość przypadków nie jest zgłaszanych wielu specjalistów, najgroźniejszą infekcją pochodzącą z wody jest choroba legionistów, zwana legionellozą. Choroba jest spowodowana rozwojem poważnych bakterii Legionella w zanieczyszczonej wodzie, przy czym śmiertelność wśród zakażonych pacjentów wynosi 10–15%. Dowiedz się więcej:

Dyrektywa UE dotycząca ochrony wody pitnej

Jakie ma to znaczenie dla instalacji wody pitnej?

Unia Europejska ma na swoim koncie długą historię regulacji z zakresu wody pitnej, która zapewnia, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi może być bezpiecznie spożywana na całym kontynencie. Teraz UE zaostrzyła dyrektywę w sprawie wody pitnej w celu poprawy dostępu do wody dla wszystkich ludzi, podniesienia standardów higieny wody pitnej i zwiększenia przejrzystości przepisów dla wszystkich konsumentów. Dlatego jakość wody pitnej musi być kontrolowana w oparciu o normy bazujące na najnowszych dowodach naukowych oraz powinna być wydajnie i skutecznie monitorowana. Poza tym konsumenci w całej UE powinni otrzymywać adekwatne, aktualne i odpowiednie informacje na temat higieny wody pitnej.

EU directive

Higiena wody pitnej – od planowania przez instalację po monitorowanie

Uponor zapewnia szczegółową wiedzę na temat spełniania norm prawnych dotyczących higieny wody pitnej, oferuje wsparcie w zakresie projektowania HSE i BIM oraz zaprasza na szkolenia z zakresu systemów czystej wody w Akademii Uponor.

Dowiedz się więcej na temat higieny wody pitnej z broszur

Uponor Hygiene Logic ENG

Uponor Hygiene Logic ENG

Higiena wody z Uponor

PDF 3 MB
Build on Uponor hygiene logic ENG

Build on Uponor hygiene logic ENG

Uponor Hygiene Logic

PDF 1 MB
Uponor Leitradlofts reference hygiene

Uponor Leitradlofts reference hygiene

Higiena wody referencje

PDF 3 MB