Uponor Sp. z o.o.
Uponor

Zapraszamy na otwarte szkolenie

Aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa wody w instalacjach oraz o nowych rozwiązaniach w energooszczędnym budownictwie weź udział w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Uponor już 21-go marca w Warszawie.

Zapraszamy na otwarte szkolenie „ Bezpieczeństwo wody w instalacjach oraz innowacyjne rozwiązania w energooszczędnym budownictwie”

Coraz więcej mówi się o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem wody i jej energooszczędnym wykorzystaniu w instalacjach. Te zagadnienia są również ważne dla nas w Uponor.

Istnieją dwa główne sposoby podejścia do ograniczenia strat związanych z energią w mieszkaniach: izolowanie budynku z jednej strony i modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło z drugiej. Często izolacja mieszkań prowadzi do niższych od oczekiwanych oszczędności energii, okazuje się, że jest to związane ze stratami energetycznymi generowanymi przez sam system dystrybucji ciepła. Zatem myśląc o eliminacji strat energii należy wziąć pod uwagę również instalację systemu doprowadzania ciepła, bo to ona w dużej mierze pozwoli na ograniczanie strat energii.

Uponor Combi Port i Aqua Port to rozwiązania stworzone z myślą o eliminowaniu strat ciepła podczas dystrybucji wody w budynku, dzięki zminimalizowaniu długości przewodów rurowych i optymalizacji temperatury sieci rozdzielczej. Prefabrykowane stacje mieszkaniowe Uponor w przeciwieństwie do tradycyjnych scentralizowanych układów nie wymagają zasobnika ciepłej wody, ani systemu do jej cyrkulacji. Combi Port i Aqua Port to urządzenia, które aby poprawnie funkcjonowały wystarczy podłączyć do centralnego układu ogrzewania.

Porty Uponor to:
 
  • 58% oszczędności energii w przewodach przesyłowych dzięki lokalnemu układowi dystrybucji ciepła
  • Niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w porównaniu do tradycyjnych instalacji
  • Indywidualna konfiguracja urządzeń grzewczych – zgodnie z wymogami klienta
  • Bezpieczeństwo instalacji wody użytkowe: 100% higieny
 
Aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa wody w instalacjach oraz o nowych rozwiązań w energooszczędnym budownictwie weź udział w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Uponor już 21-go marca w Warszawie.

Wyślij swoje zgłoszenie deklarując chęć wzięcia udziału w wydarzeniu, a my prześlemy Ci wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia. Na zgłoszenia czekamy do 10.03.2019.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony Combi Port