Uponor Sp. z o.o.
Uponor

Uponor zawiesza eksport i import z Rosją oraz przekazuje darowiznę jako wsparcie dla ukraińskich rodzin i dzieci

W obliczu trwającej na terytorium Ukrainy wojny Uponor Corporations podjął decyzję o zawieszeniu eksportu i importu z Rosją, gdzie działa zakład produkcyjny i biuro sprzedaży firmy. Produkty wytwarzane w Rosji dystrybuowane są jedynie na lokalnym rynku. Żaden z produktów dostępnych w ofercie Uponor w Polsce nie jest produkowany na terenie Rosji.

Pragnąc wyrazić naszą solidarność z ukraińskimi rodzinami i dziećmi dotkniętymi działaniami wojennymi Uponor Corporations wsparła je finansowo, przekazując darowiznę na organizacje charytatywne zaangażowane w pomoc humanitarną. Kwota 100 000 EUR została przekazana w równych częściach na UNICEF w Finlandii oraz fiński Czerwony Krzyż.

„Koncentrujemy się na dobru wszystkich naszych pracowników najlepiej, jak potrafimy” – podkreśla Michael Rauterkus, CEO Uponor Corporation.

Obecnie na Ukrainie Uponor zatrudnia cztery osoby zajmujące się sprzedażą, w tym trudnym czasie jesteśmy myślami z nimi i ich rodzinami.

Uponor aktywnie monitoruje rozwój sytuacji oraz stosuje się do wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i sankcji.