Kariera

Program rozwoju kadr

Rozwój i szkolenia

Wszystkim naszym pracownikom oferujemy środowisko pracy zapewniające ambitne możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Bierzemy pod uwagę różnorodne potrzeby naszych pracowników, w tym możliwości rozwoju kariery i szkolenia. Oferujemy różne rodzaje zajęć, począwszy od szkolenia stanowiskowego i rotacji pracy na różnych stanowiskach, przez działania w ramach sieci, po udział w realizacji projektów. Organizujemy wewnętrzne szkolenia i programy dotyczące bieżących kwestii, ale pracownicy mogą również korzystać z możliwości szkolenia poza firmą.

Wspieramy naszych pracowników w odnajdywaniu możliwości rozwoju kariery we wszechstronnych rolach zarówno lokalnie, jak i na całym świecie. Pracownicy omawiają te kwestie ze swoimi kierownikami na przykład w związku z corocznymi dyskusjami o realizacji celów i rozwoju.

Staramy się też stale rozwijać organizację, korzystając z opinii pracowników. Cenne informacje na temat zadowolenia i zaangażowania pracowników uzyskujemy z corocznej ankiety przeprowadzanej wśród pracowników. Na podstawie wyników uzgadniamy plany poprawy na nadchodzący rok, które są następnie rozwijane przez cały rok.

Nagradzamy naszych pracowników za osiągnięcia i chcemy, aby firma Uponor była dobrym miejscem pracy pod każdym względem. Uponor dąży do wynagradzania pracowników w taki sposób, aby płace były konkurencyjne, uczciwe i sprawiedliwe.