Dostava pitke vodde

Produkty

Dostarczanie wody pitnej

Woda pitna to życie

Wszystko, co żyje, potrzebuje wody: rośliny, zwierzęta i oczywiście ludzie. Przeciętna osoba w gospodarstwie domowym zużywa dziennie około 250 litrów słodkiej wody. Dlatego higieniczne dostarczanie wody pitnej jest kluczowe dla naszego zdrowia i jakości życia. Infrastruktura wodociągowa jest często w złym stanie i wymaga modernizacji. Firma Uponor oferuje bezpieczne, niezawodne i doskonale higieniczne rozwiązania w dziedzinie instalacji dostarczających wodę.

Systemy i higiena wody pitnej

Dostarczanie higienicznie czystej wody pitnej jest szczególnie ważne w budynkach mieszkalnych, a także w budynkach komercyjnych i publicznych, takich jak hotele, domy opieki, szpitale i obiekty sportowe. Firmy budowlane oraz właściciele i zarządcy domów odpowiadają za higienę wody pitnej i zapewnienie, że dostarczana przez nich woda pitna spełnia wymogi prawne. Np. w Niemczech są one określone w wytycznych VDI/DVGW 6023 „Higiena w dostawach wody pitnej”.

Wymagania w zakresie planowania, wykonania, eksploatacji i konserwacji”. Najważniejsze kwestie to:

  • Niska zawartość wody w instalacji
  • Praca bez stagnacji
  • Regularna wymiana wody w systemie wody pitnej

Domy jednorodzinne

Rury wielowarstwowe Uponor w instalacjach higienicznych.

Obejrzyj film, by zobaczyć, dlaczego firma Uponor zaleca tak zwane „instalacje pierścieniowe”. To najbezpieczniejszy rodzaj instalacji (w porównaniu z instalacją typu trójnikowego lub instalacjami seryjnymi) jeśli chodzi o spełnianie wymogów higienicznych.

 

Dlatego rozwiązania Uponor zapewniają dodatkowe korzyści

Rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej

Zalety instalacji pierścieniowej

Hotele, domy opieki i szpitale są objęte specjalną kontrolą ze strony władz zajmujących się służbą zdrowia. Przeprowadzają one regularne pobieranie próbek z instalacji zgodnie z niemiecką dyrektywą w sprawie wody pitnej, aby zapewnić jej higieniczne użytkowanie. Operatorzy systemów są odpowiedzialni za zapewnienie higienicznie bezpiecznego dostarczania wody pitnej.
W przypadku często przerywanego poboru wody potrzebne jest doświadczenie specjalistów. Na przykład system higienicznego płukania Uponor Smatrix Aqua PLUS zapewnia regularną i bezpieczną wymianę wody zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody pitnej.

Rozwiązania do budynków mieszkalnych

Rozwiązania do budynków mieszkalnych

Rozporządzenie w sprawie wody pitnej wymaga, aby właściciele regularnie kontrolowali rurociągi pod kątem występowania legionelli. Legionella rozprzestrzenia się w rurociągach ciepłej i zimnej wody ze względu na stagnację i nieutrzymywanie temperatury w zakresie od 25 do 50°C.
Systemy wody pitnej są wspomagane przez U-kształtne złączki wykorzystywane do podłączeń w punktów czerpalnych, baterii. W niezawodny sposób zapobiega to powstawianiu stref bez przepływu. Poziomy i poszczególne przewody doprowadzające ciepłą wodę o objętości większej niż 3 litry powinny być wyposażone w system cyrkulacji doprowadzony do punktu wypływu zgodnie DVGW [Niemieckie Stowarzyszenie Techniczne i Naukowe ds. Gazu i Wody]. Powoduje to jednak problemy w instalacjach zimnej wody. Na przykład puste przestrzenie w instalacji naściennej mogą się nagrzewać. Nawet jeśli zapewniono obieg cyrkulacji, może to doprowadzić do niepożądanego podgrzewania zimnej wody pitnej w złączkach i rurach w instalacji. Instalacja pierścieniowa na podłodze pomaga zapobiec takiej sytuacji.