montirani ormarići

Produkty

Prefabrykowane szafki rozdzielaczy

Prefabrykowane i gotowe do montażu na placu budowy

Nasze szafki rozdzielaczowe są montowane zgodnie z wymaganiami klienta i dostarczane w stanie gotowym do podłączenia na budowie. Oprócz skrócenia wymaganego czasu instalacji prefabrykacja w fabryce obejmująca okablowanie siłowników w podstawowym module pozwala od początku uniknąć wszelkich błędów instalacyjnych. Przekonaj się o zaletach używania prefabrykowanych szafek rozdzielaczy:

•    2,5 godziny zaoszczędzonego czasu pracy podczas instalacji i konfiguracji
•    Uniknięcie przyczyn błędów
•    Optymalny przepływ materiałów i obsługi
•    Osłona ochronna w czasie instalacji
•    Drzwi i pokrywy pakowane osobno
•    Złącze sieciowe 230 V z uziemieniem, wstępnie zmontowane i przetestowane