Uponor

Uponor Wipex teu alamă

Uponor Wipex teu alamă

1018345

Uponor Wipex teu alamă G1-G1-G1

U.A. [-]1
Cant. 2 [-]20
U.M.buc
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018346

Uponor Wipex teu alamă G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

U.A. [-]1
Cant. 2 [-]10
U.M.buc
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018347

Uponor Wipex teu alamă G2-G2-G2

U.A. [-]1
Cant. 2 [-]4
U.M.buc
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018348

Uponor Wipex teu alamă G3-G3-G3

U.A. [-]1
Cant. 2 [-]3
U.M.buc
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]