Uponor

Uponor S-Press sculă UP110 fără fălci

Uponor S-Press sculă UP110 fără fălci

1083612

Uponor S-Press sculă UP110 fără fălci

U.A. [-]1
Cant. 2 [-]20
U.M.set
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]