Uponor

Uponor S-Press trusă sertiz. fără fălci UP75

Uponor S-Press trusă sertiz. fără fălci UP75

1007082

Uponor S-Press trusă sertiz. fără fălci UP75

U.A. [-]1
Cant. 2 [-]20
U.M.buc
uPoints [-]
d [mm]- 110
di [mm]
L [m]
s [mm]