Menu
Uponor Romania

Politica de Confidențialitate a Registrului Candidaților la un loc de muncă

Politica de Confidențialitate a Registrului Candidaților la un loc de muncă

1. Operator

Uponor Romania (în legătură cu candidații la o funcție la Uponor Romania SRL

Adresa: Splaiul Unirii 76, sector 4, Bucuresti

Țara: Romania

Telefon +40 031 805 33 91 

Uponor Romania denumita în continuare „Uponor”.


2. Persoana de contact

Nume: Ionut Cabuz

Adresa: Uponor Romania: Splaiul Unirii 76, sector 4, Bucuresti

Țara: Romania

Telefon: :+40 752 306 626

E-mail: ionut.cabuz@uponor.com


3. Denumirea Registrului de Date Personale

Registrul Uponor Romania de Date cu Caracter Personal ale Candidaților la un loc de muncă.

4. Grupul persoanelor vizate

Persoanele care participă la procesul de recrutare al Uponor în Romania.

5. Scopul și Temeiul Juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul prezentului registru de date cu caracter personal îl reprezintă administrarea procesului de recrutare al angajaților Uponor, inclusiv a prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaților la un loc de muncă.

În cazul în care candidatul a aplicat prin intermediul unui portal web furnizat de o terță parte, Politica de Confidențialitate a respectivului furnizor terță parte se va aplica. Prelucrarea descrisă mai sus poate include procesarea și evaluarea datelor cu caracter personal în scopul ocupării unui loc de muncă vacant și informarea candidatului despre rezultatul procesului de recrutare. Prelucrarea poate, de asemenea, include selectarea candidaților prin mijloace automate (bazată pe cuvinte de căutare).

Uponor are un interes legitim pentru a prelucra datele cu caracter personal în scopurile mai-sus menționate.

Datele cu caracter personal ale candidatului pot fi păstrate după terminarea procesului de recrutare, atât timp cât Uponor are nevoie de acestea pentru îndeplinirea obligațiilor sale în legătură cu procesul de recrutare sau în recrutări viitoare, totuși, nu mai mult de 4 ani.

6. Conținutul Registrului de Date cu Caracter Personal

În registrul de date cu caracter personal, Uponor poate prelucra în special următoarele informații:

 • Informații de bază, cum sunt: numele, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu, funcția;
 • Date privind calificarea, cum sunt: educația, experiența de muncă, autorizații și premise, diplome, certificate, CV-uri, scrisori de intenție, competențe lingvistice ;
 • Date privind remunerarea: salariul solicitat;
 • Fotografia (dacă este încărcată de candidat);
 • Referințe și informații de bază despre persoana care dă referința: cum sunt numele, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon);
 • Legături către profilul personal, spre exemplu aplicațiile social media cum este LinkedIn (dacă este încărcat de candidat);
 • Înregistrări realizate pe parcursul eventualelor interviuri video; și
 • Date privind evaluarea: evaluarea și comentariile personalului de recrutare din Grupul Uponor.

7. Surse obișnuite de informații

Datele cu caracter personal sunt colectate de la fiecare persoană vizată în parte. În măsura permisă de legislația aplicabilă, datele cu caracter personal pot fi colectate, în anumite situații, din alte surse decât direct de persoana vizată.

Uponor informează fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv despre orice parte terță și datele colectate din aceste surse, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Datele sunt introduse în registrul de date cu caracter personal în mod direct de către persoana vizată, de personalul de Resurse Umane al Grupului Uponor și de către managerul de recrutare pe parcursul procesului de recrutare.

8. Divulgarea și Transferul datelor cu caracter personal în afara UE/SEE

Uponor poate divulga și transfera date cu caracter personal în afara UE/SEE în conformitate cu limitările impuse de legislația aplicabilă, după cum urmează:

 • către companii din Grupul Uponor în condițiile contractului dintre entitățile Uponor relevante, care include Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene, care asigură că măsuri de protecție corespunzătoare sunt implementate, cât și către terțe părți autorizate, în măsura participării la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate în registrul datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către asemenea terțe părți autorizate și în afara UE sau SEE, în conformitate cu un contract intervenit între Uponor și aceste terțe părți autorizate, incluzând Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene, care asigură că măsuri de protecție corespunzătoare sunt implementate. Uponor obligă aceste terțe părți autorizate să păstreze confidențialitatea și securitatea adecvată a oricărui transfer de date; sau
 • bazat pe consimțământ; sau
 • în alte cazuri premise de legislația aplicabilă.

Din considerente tehnice și pentru motive referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal, datele pot fi păstrate pe servere ale furnizorilor de servicii externalizate, care pot prelucra date în numele Uponor.

Orice transfer de date cu caracter personal va fi realizat cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (2016/679) și a oricăror prevederi legale aplicabile, astfel cum au fost modificate.

9. Drepturile persoanelor vizate

Cu excepția cazului în care se aplică orice restricție, fiecare persoană vizată are dreptul de acces la toate datele sale cu caracter personal pe care Uponor le deține despre el/ea. Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a solicita către Uponor rectificarea, ștergerea, încetarea folosirii oricăror date eronate, inutile, incomplete sau neactualizate. Fiecare persoană vizată poate să își retragă consimțământul acordat anterior și are dreptul de a se opune prelucrării în scop de marketing direct.

Orice solicitare trebuie transmisă către persoana de contact menționată în Secțiunea 2 de mai-sus. Uponor prelucrează toate solicitările cât mai repede posibil. Dacă este nemulțumită de deciziile și acțiunile Uponor, fiecare persoană vizată are dreptul de a formula o sesizare în fața autorității de supraveghere din țara sa.

10. Principiile de Securizare a Datelor cu Caracter Personal – Controale Tehnice și Organizaționale

Uponor se va asigura că sunt implementate și menținute suficiente măsuri tehnice și organizatorice la nivelul întregii organizații. De asemenea, Uponor se va asigura ca orice transfer și divulgare de date cu caracter personal către terțe persoane, descrisă în prezentul registru, va beneficia de un nivel adecvat de protecție prin contract sau alte mijloace impuse de lege.

Controale Tehnice:

Materialele în format fizic sunt păstrate în spații încuiate, cu acces restricționat. Orice sistem IT este securizat prin mijloacele de protecție ale sistemului software. Accesul la sisteme presupune introducerea numelui de utilizator și a parolei și transferul de date se realizează prin canale cu nivel ridicat de criptare.

Controale Organizaționale:

În cadrul organizației operatorului, se primesc instrucțiuni pentru utilizarea datelor cu caracter personal și accesul la sistemul IT, care include date cu caracter personal, este limitat la persoanele care sunt autorizate să aibă acces la acestea în baza atribuțiilor de muncă sau a rolului si care trebuie să respecte obligațiile de confidențialitate referitoare la datele cu caracter personal.