Uponor Romania
Uponor Romania
Birou Bucuresti: Splaiul Unirii 76, parter, Sector 4, Bucureşti
Birou Cluj: B-dul Brâncuși, Nr. 174, Et. 3, 400462, Cluj Napoca

Declarația de confidențialitate a solicitantului unui loc de muncă Uponor

1. Operator de date pesonale

Uponor Romania (în legătură cu candidații la o funcție la Uponor Romania SRL)

Adresa: Splaiul Unirii 76, sector 4, Bucuresti

Țara: Romania

Telefon +40 031 805 33 91 

în paralel cu 

Uponor Corporation
Ilmalantori 4
00240 Helsinki
Finland

Uponor Corporate și Uponor Romania denumite în continuare „Uponor”.

2. Persoana de contact

Nume: Ionut Cabuz

Adresa: Uponor Romania: Splaiul Unirii 76, sector 4, Bucuresti

Țara: Romania

Telefon: :+40 31 805 33 91

E-mail:serviciuclienti@uponor.com

În cazul în care doriți să faceți o solicitare referitoare la datele dumneavoastră personale, vă rugăm să utilizați formularele disponibile la https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection și pe site-urile web locale Uponor

3. Denumirea Registrului de Date Personale

Persoane care participă la procesele de recrutare la Uponor în România.

4. Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale solicitanților de locuri de muncă este gestionarea proceselor de recrutare a angajaților Uponor, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitanților de locuri de muncă. În cazul în care solicitantul a aplicat printr-un serviciu de portal web furnizat de o terță parte, se vor aplica politicile de confidențialitate ale acestor furnizori de servicii terți. Prelucrarea descrisă mai sus poate include prelucrarea și evaluarea datelor cu caracter personal pentru a ocupa posturile vacante și pentru a informa solicitanții la locul de muncă cu privire la rezultatul procesului de recrutare. Procesarea poate include, de asemenea, sortarea solicitanților de locuri de muncă prin instrumente automate (pe baza cuvintelor de căutare).

Uponor are interes legitim de a prelucra datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus.

Datele personale ale solicitantului de locuri de muncă pot fi stocate după încheierea procesului de recrutare atâta timp cât Uponor are nevoie de ele pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin legate de procesul de recrutare sau în recrutările viitoare, însă nu mai mult de 3 ani

5. Conținutul prelucrării datelor cu caracter personal

Uponor poate procesa în special următoarele informații despre solicitantul de locuri de muncă:

 • Informații de bază, precum: numele, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu, funcția;
 • Date de calificare, cum ar fi: educație, experiență de muncă, permise și permise, diplome, certificate, CV-uri, scrisori de cerere, abilități lingvistice;
 • Date de compensare: cerere de salariu;
 • Fotografie (dacă a fost încărcată de solicitantul de locuri de muncă);
 • Referințe și informații de bază despre arbitru (cum ar fi numele, titlul, adresa de e-mail, numărul de telefon);
 • Link-uri către profiluri personale, de ex. în aplicații de social media, cum ar fi LinkedIn (dacă este încărcat de solicitantul de locuri de muncă);
 • Videoclipuri înregistrate în timpul posibilelor interviuri video; și
 • Date de evaluare: evaluare și comentarii făcute de personalul de recrutare al Grupului Uponor.

6. Surse obișnuite de date

Datele sunt colectate în primul rând de la fiecare persoană vizată. După cum este permis de legislația aplicabilă, datele cu caracter personal pot fi, în unele situații, colectate din alte surse decât direct de la persoana vizată, de ex. de la subcontractanții sau furnizorii de servicii Uponor. 

Uponor informează fiecare persoană vizată cu privire la prelucrarea datelor, inclusiv cu privire la orice sursă de date terță parte și datele colectate din astfel de surse, în conformitate cu legislația aplicabilă.
Datele sunt introduse în baza de date cu date cu caracter personal de către persoana vizată, personalul de resurse umane al Grupului Uponor și managerul de recrutare în timpul procesului de recrutare.

7. Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal în afara zonei UE/SEE

Uponor poate dezvălui și transfera date cu caracter personal în afara UE/SEE în conformitate cu și sub rezerva limitărilor impuse de legislația aplicabilă, după cum urmează:

 • companiilor aparținând Grupului Uponor în conformitate cu un contract încheiat între entitățile Uponor relevante, care încorporează Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene, care asigură existența unor aranjamente adecvate de protecție a datelor, precum și
 • terților autorizați, în măsura în care acestea participă la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate în această declarație de confidențialitate. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de astfel de terți autorizați și în afara UE sau SEE, în conformitate cu un contract încheiat între Uponor și o astfel de terță parte autorizată, care încorporează clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene sau alte garanții adecvate pentru transferurile de date, așa cum sunt enumerate în UE. Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care asigură existența unor măsuri adecvate de protecție a datelor. Uponor va obliga aceste terțe părți să păstreze confidențialitatea și să securizeze în mod adecvat orice astfel de date cu caracter personal transferate; sau
 • pe baza consimțământului; sau
 •  așa cum este permis altfel de legislația aplicabilă.

  8. ​Drepturile persoanelor vizate
   

  Dacă nu se aplică vreo limită, fiecare persoană vizată are dreptul de a accesa toate datele personale pe care Uponor le are asupra sa. Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a solicita ca Uponor să corecteze, să șteargă sau să înceteze utilizarea oricăror date cu caracter personal eronate, inutile, incomplete sau învechite. Fiecare persoană vizată poate, de asemenea, să retragă orice consimțământ furnizat anterior de el/ea și să se opună oricărui marketing direct.

  Orice solicitare trebuie trimisă prin intermediul formularelor de solicitare disponibile la www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection. Uponor procesează toate cererile cât mai curând posibil. Dacă nu este mulțumit de decizia sau acțiunile Uponor, fiecare persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor din țara sa.
   

  9. Principiile securității datelor cu caracter personal – controale tehnice și organizaționale
   

  Uponor se asigură că sunt implementate și menținute suficiente măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal în întreaga sa organizație. În plus, Uponor se va asigura că orice transfer sau dezvăluire de date cu caracter personal descrise în această declarație de confidențialitate către orice terță parte este sub rezerva ca Uponor să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor prin acorduri sau prin alte mijloace cerute de lege.

  Controale tehnice:
  Materialul fizic este depozitat în spații închise cu acces restricționat. Orice sisteme IT sunt securizate prin intermediul software-ului de protecție al sistemului de operare. Accesul la sisteme necesită introducerea unui nume de utilizator și a unei parole, iar transferurile de date au loc prin canale de criptare ridicată.

  Controale organizaționale:
  În cadrul organizației operatorului, utilizarea datelor cu caracter personal este instruită, iar accesul la sistemele informatice, inclusiv la datele cu caracter personal, este limitat la acele persoane care au dreptul să le acceseze pe baza sarcinilor de muncă sau a rolului lor și care sunt supuse confidențialității. obligatii cu privire la datele personale.