Menu
Uponor Romania

Acordul de licență pentru utilizatorul final pentru Uponor Smatrix Pulse ("EULA")

 Acest acord de licență pentru utilizatorul final ("EULA") constituie un acord între utilizatorul aplicației ("Utilizator") și Uponor GmbH ("Uponor") și a fost încheiat exclusiv între Utilizator și Uponor (și nu cu orice altă parte, de exemplu, Furnizorul App Store, așa cum este definit mai jos). Pentru a utiliza aplicația, utilizatorul trebuie să aibă cel puțin 13 ani. Dacă utilizatorul are vârsta cuprinsă între 13 și 17 ani, utilizatorul consideră că tutorele legal al utilizatorului a revizuit și a fost de acord cu acești termeni.

Prezenta EULA, "aplicație" înseamnă o aplicație prin care utilizatorii pot accesa sistemul Clima interioară Uponor Smatrix Pulse pentru controlul și monitorizarea climatului interior ("Serviciul"). Serviciul face obiectul unui acord separat între Uponor și Utilizator. Utilizarea Uponor Smatrix Pulse App necesită un dispozitiv Uponor Smatrix specific pentru utilizarea Serviciului. Aplicația este furnizată ca o aplicație mobilă, pusă la dispoziție de Uponor prin intermediul unuia sau mai multor servicii terțe parte din magazinul de aplicații și în teritoriile stabilite de Uponor din când în când.

 

Prin descărcarea aplicației, de exemplu prin intermediul unui magazin de aplicații furnizat de Apple, Google sau Microsoft ("Furnizor App Store") sau prin instalarea sau utilizarea aplicației, utilizatorul este de acord cu termenii acestui EULA și cu politica de confidențialitate a Uponor disponibile în meniul aplicației) și termenii de utilizare ai Uponor Smatrix Pulse App aplicați serviciului. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu niciunul dintre acești termeni, Utilizatorul nu poate descărca, instala sau utiliza aplicația.

Aplicația este licențiată, nu este vândută. Utilizarea de către utilizator a aplicației este condiționată de termenii și condițiile stabilite în această EULA. Prin descărcarea, instalarea sau utilizarea aplicației, utilizatorul acceptă termenii prezentului EULA.

Cine suntem 

Aplicatia este furnizată de Uponor GmbH, înmatriculată și existentă conform legilor din Germania, cu numărul de înregistrare DE 133 899 039 și cu sediul social la Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Germania. Uponor se poate ajunge folosind datele de contact furnizate aici.

Aplicatia

Aplicația poate fi descărcată pe dispozitivul mobil al utilizatorului dintr-un magazin de aplicații furnizat de Furnizorul de App Store ca fiind disponibil din când în când. Se pot aplica termeni și condiții separate pentru acest magazin de aplicații, iar utilizatorul trebuie să respecte termenii aplicabili ai Furnizorului de aplicații.

Utilizarea aplicației necesită o conexiune la Internet și că echipamentul utilizatorului respectă cerințele tehnice specificate în descrierea aplicației în magazinul de aplicații asociat. Uponor nu garantează că aplicația poate fi accesată pe toate dispozitivele mobile sau este disponibilă în toate locațiile geografice.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate costurile pe care utilizatorul le poate suporta pentru a accesa aplicația de pe dispozitivul utilizatorului.

Licență, drepturi de proprietate intelectuală
Uponor, afiliații săi și licențiatorii săi terți, după caz, dețin în totalitate aplicația și orice software utilizat pentru a-i furniza. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor informațiilor și materialelor despre Aplicație aparțin Uponor, afiliaților sau licențiatorilor terți. "Uponor" și / sau "Smatrix" sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Uponor Corporation sau ale companiilor din grup.

În conformitate cu prezenta EULA, Uponor acordă Utilizatorului o licență neexclusivă, netransferabilă, fără sublicențe, limitată și personală pentru a instala, efectua, afișa și utiliza Aplicația pentru utilizarea personală, necomercială pe dispozitivele mobile în conformitate cu această EULA. Orice utilizare comercială este interzisă. Utilizatorul este de acord să nu sublicențeze, să vândă, să distribuie, să copieze, să reproducă, să închirieze, să închirieze, să transfere, să atribuie, să modifice, să publice, să reverseze sau să exploateze în mod comercial aplicația sau orice parte a acesteia.

Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres Utilizatorului în această EULA sunt rezervate exclusiv de Uponor. Uponor poate utiliza gratuit și să exploateze gratuit ideile sau comentariile furnizate de Utilizatorii aplicației gratuit, după cum consideră potrivit Uponor.

Conținut parte terță 

Conținutul produs de terți poate fi pus la dispoziția dvs. prin intermediul aplicației. Un astfel de conținut poate include, dar nu se limitează la calcule efectuate de terți. Pentru a evita orice îndoială, un astfel de conținut al terților este responsabilitatea exclusivă a terței părți care a produs și / sau are drepturi asupra unui astfel de conținut, iar Uponor nu își asumă nicio responsabilitate pentru exactitatea, calitatea, natura, proprietatea sau fiabilitatea celui de-al treilea - conținutul părții.

Subcontractanți

Uponor își rezervă dreptul de a utiliza subcontractanții pentru furnizarea aplicației.

Nu există garanții


În ciuda oricăror contrarieri și în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, cererea este furnizată "ca atare", cu toate defectele și disponibilă "fără garanții de orice fel, fără asigurări de performanță sau garanții de orice natură, iar utilizarea sa este la singurul risc al utilizatorului. Întregul risc de calitate și performanță satisfăcătoare revine utilizatorului. Uponor nu face nici un fel de garanție expresă, implicită sau statutară, inclusiv garanțiile implicite privind condiția, utilizarea neîntreruptă, precizia datelor (inclusiv, dar fără a se limita la datele despre locație), vandabilitatea, calitatea satisfăcătoare, scop și nerespectarea drepturilor terților. Uponor nu garantează interferența cu utilizarea de către utilizator a aplicației; că aplicația va satisface cerințele utilizatorului; că funcționarea aplicației va fi neîntreruptă sau fără erori sau că aplicația va funcționa în mod interoperabil sau va fi compatibilă cu orice alte servicii sau că orice eroare în aplicație va fi corectată. Nici o consiliere orală sau scrisă furnizată de Uponor sau de un reprezentant autorizat nu creează o garanție. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea garanțiilor implicite sau limitarea drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât unele sau toate excepțiile și restricțiile de mai sus se aplică numai în cea mai mare măsură permisă de lege în jurisdicția aplicabilă. Pentru a evita orice îndoială, furnizorul de servicii de aplicații nu are obligații de garanție în vreun fel.

Limitare a răspunderii

În niciun caz, Uponor nu va fi răspunzător pentru nicio daună indirectă, incidentală, specială, punitivă, exemplară sau consecventă (inclusiv, fără a se limita la orice pierdere a profitului, veniturilor sau datelor, întreruperii afacerii, pierderi rezultate din achiziționarea de produse substitutive sau alte pierderi similare ) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza aplicația sau serviciul, chiar dacă Uponor a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. În niciun caz, răspunderea agregată a Uponor pentru daunele directe care decurg din utilizarea incapacității de a utiliza aplicația nu depășește suma pe care utilizatorul a plătit-o pentru cererea de 50 EUR, în funcție de care dintre acestea este mai mare. Utilizatorul nu va și nu renunță la nici un drept, să solicite recuperarea oricăror alte daune, inclusiv consecințele, profiturile pierdute, pagube speciale, indirecte sau accidentale de la Uponor. Pentru evitarea oricăror îndoieli, răspunderea furnizorului de servicii de aplicații este refuzată în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.

Nicio prevedere din această EULA nu va restricționa răspunderea Uponor pentru niciun prejudiciu sau pierdere cauzată de neglijența sa gravă sau de comportamentul intenționat abuziv sau de decesul vătămărilor corporale sau alte daune care nu pot fi excluse în temeiul legii aplicabile.

Indemnizația utilizatorului

Utilizatorul este de acord să-i despăgubească, să-l apere și să-l despăgubească și să-l despăgubească împotriva și împotriva oricăror daune, pierderi și cheltuieli care apar direct sau indirect din: (i) actele și omisiunile utilizatorului de a acționa în utilizarea aplicației; sau (ii) încălcarea de către Utilizator a acestui Acord EULA și / sau a politicii de confidențialitate.

Termen și timp

Licența utilizatorului conform acestei clauze EULA începe de la data la care Utilizatorul acceptă acest Acord de licență și descărcări, instalează sau folosește în alt mod aplicația și se termină la data anterioară a fiecărui utilizator de la dispunerea aplicației sau a încetării de către Uponor a acestui Acord EULA. Licența utilizatorului se termină imediat în cazul în care utilizatorul încearcă să eludeze orice măsuri tehnice de protecție utilizate în legătură cu aplicația sau utilizatorul folosește altfel aplicația cu încălcarea termenilor prezentului EULA. În acest caz, Utilizatorul trebuie să distrugă toate copiile aplicației și să nu mai aibă acces la aplicație.

Colectarea și utilizarea informațiilor, politica de confidențialitate

Uponor recunoaște importanța protejării oricăror informații colectate despre utilizatorii aplicației și despre orice terță parte. Politica de confidențialitate a Uponor, așa cum a fost modificată din când în când, este disponibilă în meniul aplicației și se aplică acestei EULA. Politica de confidențialitate definește modul în care, de ce și în ce măsură Uponor colectează și utilizează informații personale despre utilizatori și orice terță parte. Prin descărcarea, instalarea sau utilizarea aplicației, utilizatorul este în mod explicit de acord cu termenii și condițiile din Politica de confidențialitate și cu toți termenii și condițiile incluse în acesta prin referință.

Termeni suplimentari privind furnizorii de aplicații

App Store Furnizorul nu va fi responsabil pentru orice revendicare a Utilizatorului sau a unei terțe părți referitoare la posesia Utilizatorului și / sau la utilizarea aplicației, incluzând, fără limitare, revendicările privind răspunderea pentru produs, orice pretenție că aplicația nu se conformează niciunei legislații legale sau cerințele de reglementare, revendicările care decurg din legislația privind protecția consumatorului sau legislația similară, precum și revendicările unei părți terțe potrivit căreia cererea sau posesia și utilizarea de către Utilizator a aplicației încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terței părți.

Fără a limita orice alte denunțări de răspundere în acest EULA, responsabilitatea furnizorului de aplicații, producătorul, operatorul de rețea, producătorul de dispozitiv sau operatorul rețelei sau orice altă terță parte pentru orice serviciu de asistență sau întreținere este exclusă în mod expres.

Utilizatorul reprezintă și garantează că Utilizatorul nu se află într-o țară care face obiectul unui embargo al Guvernului Statelor Unite sau care a fost desemnată de către Guvernul Statelor Unite drept țară "de sprijinire a terorismului" și că Utilizatorul nu este listat în vreun guvern al SUA lista părților interzise sau restricționate.

Utilizatorul este de acord ca Furnizorul App Store și filialele sale să fie beneficiari terți ai acestei EULA și că după acceptarea de către Utilizator a termenilor și condițiilor din această EULA, Furnizorul App Store va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica această EULA împotriva Utilizatorului ca beneficiar terț.

Fără a limita pretențiile de renunțare a Uponor la această EULA, în cazul în care aplicația nu se conformează garanțiilor aplicabile, dacă există, Utilizatorul poate notifica Furnizorul de App Store caz în care acesta din urmă poate rambursa prețul de achiziție al aplicației către utilizator conform la politica aplicabilă a furnizorului de servicii de aplicații.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Furnizorul de App Store nu va avea nicio altă obligație de garanție în ceea ce privește Cererea și orice alte reclamații, pierderi, datorii, daune, costuri sau cheltuieli care pot fi atribuite oricărei nerespectări a oricărei garanții vor fi responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.
Diverse

Această EULA reprezintă acordul complet privind utilizarea aplicației între utilizator și Uponor și înlocuiește toate acordurile și reprezentările anterioare între ele.

Uponor își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica, modifica, adăuga sau elimina porțiuni ale acestui Acord EULA, prin postarea actualizării EULA pe site-ul Uponor. Utilizatorul va fi considerat că a acceptat astfel de modificări prin continuarea utilizării aplicației. Utilizatorul este întotdeauna îndreptățit să își rezilieze licența în baza acestui Acord EULA după intrarea în vigoare a EULA modificată.

În cazul în care o prevedere a acestei EULA este considerată ca fiind inaplicabilă din orice motiv, o astfel de prevedere va fi reformată numai în măsura în care aceasta este necesară pentru a fi aplicabilă, iar restul prevederilor acestei EULA nu vor fi afectate.

Orice neîndeplinire de către Uponor a prevederilor prezentului acord EULA sau anu nu trebuie să renunțe la regulile lui Uponor de a face acest lucru.

Uponor poate oricând și la discreția sa să nu mai ofere oferta cu ajutorul nostru fără consimțământul Utilizatorilor. Uponor se străduiește totuși să notifice utilizatorii aplicației în prealabil.

Uponor poate atribui sau delega acest EULA în întregime sau parțial oricărei persoane sau entități cu sau fără notificare prealabilă. Utilizatorii aplicației nu pot atribui drepturi sau obligații conform EULA fără consimțământul scris prealabil al Uponor, iar orice alocare și delegare neautorizată de către orice utilizator este ineficientă.

Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-o lege aplicabilă, legislația Germaniei se aplică tuturor aspectelor care apar sau se referă la Cererea (fără a se face referire la dispozițiile sale privind alegerea legii) și că toate litigiile aferente sunt tratate exclusiv de Tribunalul Districtual din Frankfurt, Germania.

Ca o excepție limitată de cele menționate anterior, pentru utilizatorii care utilizează aplicația ca consumatori și care au reședința în Uniunea Europeană, legile statului membru în care utilizatorul este rezident vor aplica cererea și EULA și orice litigii potențial în legătură cu aceasta. Instanțele instanței de domiciliu a utilizatorului de consum trebuie să aibă jurisdicție neexclusivă asupra oricărui astfel de litigiu. Utilizatorii de consumatori din Uniunea Europeană pot, de asemenea, să aducă orice astfel de litigiu în fața unui organism local de soluționare a litigiilor în materie de consum.

Dacă aveți întrebări referitoare la acest Acord EULA, vă rugăm să ne contactați.

© Copyright Uponor Corporation, 2018. Toate drepturile rezervate.