Menu
Uponor Romania

Politica de confidențialitate pentru Uponor Smatrix Pulse App

 1. Controlor

  Uponor GmbH (“Uponor”)
  Industriestrasse 56
  97437 Hassfurt
  Germany
   
 2. Detalii contact

  Uponor GmbH
  Industriestrasse 56
  97437 Hassfurt
  Germany
  privacy@uponor.com
   
 3. Nume politica de confidentialitate 

  Uponor Smatrix Pulse
   
 4. Scop si baza legala pentru procesare 

  Uponor colectează date personale despre utilizatorul ("Utilizator") al serviciului Uponor Smatrix Pulse ("Service")

  Datele personale pot fi utilizate de către Uponor și în numele său pentru următoarele scopuri:

  • întreținerea și dezvoltarea aplicațiilor și a produselor și serviciilor Uponor
  • marketing și comunicare, cum ar fi efectuarea de cercetări de marketing, marketing direct, marketing automatizat, informarea Utilizatorilor despre noi caracteristici, produse noi sau lansări și promoții speciale;
  • menținerea și dezvoltarea relației cu Utilizatorul;
  • exercitarea drepturilor Uponor;
  • îndeplinirea obligațiilor companiei Uponor față de Utilizator și evaluarea și executarea obligațiilor sau obligațiilor utilizatorilor sau ale Uponor; și
  • scopuri de statistica și analiza.

  Baza legală pentru prelucrarea datelor personale ale utilizatorului este îndeplinirea acordului dintre utilizator și Uponor privind utilizarea aplicației și a serviciilor pe care aceasta le furnizează (a se vedea articolul 6.1 litera (b) din Regulamentul UE privind protecția datelor 2016/679, „GDPR“). În unele cazuri, Uponor poate procesa, de asemenea, datele personale ale utilizatorilor pe baza intereselor sale legitime pentru a analiza modul în care se utilizează aplicația, o dezvoltă în continuare și comercializează produsele și serviciile sale (a se vedea articolul 6.1 litera (f) din GDPR). Procesarea se poate baza pe consimțământul utilizatorului, dacă acest consimțământ este solicitat în conformitate cu legile sau reglementările aplicabile.

  Datele personale ale utilizatorului pot fi stocate atâta timp cât are nevoie de Uponor pentru scopurile enumerate mai sus, cu toate acestea, în mod obișnuit, nu mai mult de zece ani.
   
 5. Tipuri de date personale

  Următoarele informații sunt prelucrate de Uponor în scopul furnizării aplicației și serviciilor conexe

  • Nume si oras utilizator 
  • telefon mobil
  • adresa email 
  • ID instalare
  • parola personala
  • ID dispozitiv/serial number
  • descriere instalare
   
 6. Surse regulare de date

  Datele personale sunt colectate de la Utilizator prin intermediul aplicatiei.
 7. Divulgarea periodică a datelor și transferul datelor în afara UE sau SEE

  Uponor poate divulga și transfera date cu caracter personal în afara UE / SEE în conformitate cu și sub rezerva limitărilor impuse de legislația aplicabilă după cum urmează:

  • în conformitate cu un contract încheiat între entitățile Uponor relevante, care încorporează clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene, care asigură asigurarea unor mecanisme adecvate de protecție a datelor, precum și terților autorizați în măsura în care aceștia participă la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate în politica de confidențialitate. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către terțe părți autorizate și în afara UE sau SEE în conformitate cu un contract încheiat între Uponor Corporation și / sau afiliatul său și o terță parte autorizată, care încorporează clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene, care asigură că datele adecvate există aranjamente de protecție. Uponor Corporation va obliga aceste terțe părți să păstreze confidențialitatea și să asigure în mod adecvat orice astfel de date personale transferate; sau
  • pe bază de consimțământ; sau
  • dacă legislația aplicabilă permite acest lucru

  Din motive tehnice și din motive legate de utilizarea datelor, datele personale pot fi stocate și pe serverele unor furnizori externi de servicii (și în afara UE / SEE), care pot prelucra datele în numele Uponor.

  Orice transfer de date cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) și cu orice legislație obligatorie aplicabilă, astfel cum a fost modificată. 

  În plus față de cele de mai sus, Uponor poate fi obligat să dezvăluie datele cu caracter personal autorităților. Uponor poate, de asemenea, să dezvăluie și să prelucreze în alt mod datele personale, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru a-și apăra interesele legitime.
   
 8. Principiile de securizare a datelor personale - Controlul tehnic și organizațional

  Uponor se asigură că sunt implementate și menținute suficiente măsuri tehnice și organizaționale de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul întregii organizații. În plus, Uponor se asigură că orice transfer sau dezvăluire a datelor personale descrise în această Politică de confidențialitate oricărei terțe părți este supusă Uponor care a asigurat un nivel adecvat de protecție a datelor prin acorduri sau prin alte mijloace impuse de lege.

  Controale tehnice:
  Materialul fizic este stocat în spații blocate cu acces restrâns. Orice sisteme IT sunt securizate prin intermediul software-ului de protecție al sistemului de operare. Accesul la sisteme necesită introducerea unui nume de utilizator și a unei parole, iar transferurile de date se întâmplă prin canale de criptare ridicate.  Control organizațional:
  În cadrul organizațiilor Uponor, utilizarea datelor cu caracter personal este instruită, iar accesul la sistemele informatice, inclusiv datele cu caracter personal, este limitat la persoanele care au dreptul de a le accesa pe baza atribuțiilor sau rolului lor de lucru și care sunt supuse obligațiilor de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.

   
 9. Drepturile persoanelor vizate

  Cu excepția cazului în care se aplică orice limitare, fiecare persoană vizată are dreptul de a accesa toate datele personale pe care Uponor le are asupra sa. Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a solicita ca Uponor să corecteze, șterge sau să oprească utilizarea datelor personale eronate, inutile, incomplete sau depășite. Fiecare persoană vizată poate, de asemenea, să retragă orice consimțământ anterior furnizat de acesta și să se opună pentru orice marketing direct

  Orice solicitare trebuie trimisă folosind datele de contact menționate în secțiunea 2 de mai sus. Uponor procesează toate cererile cât mai curând posibil. Dacă este nemulțumit de decizia sau acțiunile Uponor, fiecare persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor din țara sa.