Uponor Ecoflex Supra PLUS spare knob

- Ručka se koristi kao rezervni deo za kontrolnu jedinicu Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS spare knob

1120498

Uponor Ecoflex Supra PLUS spare knob

Item Quantity 11
Item Quantity 2200
Item UOMkom
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]