Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad

- Komplet T-komada za povezivanje kućišta cevi
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom
- S2 komponente za T-komad i kraj kabla
- Opterećenje 60 tona

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad

1061641

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad 140/90/68

Item Quantity 11
Item Quantity 25
Item UOMkom
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1061642

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad 200/175/140

Item Quantity 11
Item Quantity 23
Item UOMkom
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]