Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada

- Komplet T-komada za povezivanje korugovane cevi
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom
- Opterećenje 60 tona

Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada

1060986

Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada 140/90/68

Item Quantity 11
Item Quantity 25
Item UOMkom
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1060982

Uponor Ecoflex set za izolaciju T-komada 200/175/140

Item Quantity 11
Item Quantity 24
Item UOMkom
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]