Uponor Multi kant traka s folijom

- kant traka, prema DIN 18560, izrađena od polietilena sa samolepljivom trakom sa spoljne strane za čvrsto zaptivanje između kant trake i izolacije

Uponor Multi kant traka s folijom

1000079

Uponor Multi kant traka s folijom 150x8mm

Item Quantity 1200
Item Quantity 2
Item UOMm
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]50
s [mm]8,0