Uponor Classic žica za spajanje

- čelična pričvrsnica za pričvršćivanje cevi na armaturnu mrežu
- za upotrebu sa Uponor alatom za metalnu pričvrsnicu

Uponor Classic žica za spajanje

1009222

Uponor Classic žica za spajanje 150x1,25mm 250pcs

Item Quantity 11
Item Quantity 2250
Item UOMkom
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]