Uponor Magna za odmotavanje s vođicom

Uponor Magna za odmotavanje s vođicom

1035807

Uponor Magna za odmotavanje s vođicom

Količina artikla 11
Količina artikla 24
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]