Uponor MLC alat za ravnanje cevi

- Alat za ravnanje cevi nije kompatibilan sa Uponor alatom za odmotavanje
- Učvršćivanje se mora napraviti na licu mesta.

Uponor MLC alat za ravnanje cevi

Uponor MLC alat za ravnanje cevi 14-25