Uponor MLC alat za ravnanje cevi

- Alat za ravnanje cevi nije kompatibilan sa Uponor alatom za odmotavanje
- Učvršćivanje se mora napraviti na licu mesta.

Uponor MLC alat za ravnanje cevi

1010512

Uponor MLC alat za ravnanje cevi 14-25

Količina artikla 11
Količina artikla 260
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]