Uponor Wipex klešta za košuljicu

- Alat za proširenje za WIPEX spojnu košuljicu

Uponor Wipex klešta za košuljicu

1046407

Uponor Wipex klešta za košuljicu 1 - 1 1/2

Količina artikla 11
Količina artikla 225
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1046408

Uponor Wipex klešta za košuljicu 1 1/2 - 3 1/2

Količina artikla 11
Količina artikla 225
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]