Uponor Wipex klešta za košuljicu

- Alat za proširenje za WIPEX spojnu košuljicu

Uponor Wipex klešta za košuljicu

Uponor Wipex klešta za košuljicu 1 - 1 1/2
Uponor Wipex klešta za košuljicu 1 1/2 - 3 1/2