Uponor Q&E alat za proširenje M18 VLD PEX

Uponor Q&E alat za proširenje M18 VLD PEX

1085099

Uponor Q&E alat za proširenje M18 VLD PEX 40-75

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]