Uponor Q&E alat za proširenje sa glavama M12

Uponor Q&E alat za proširenje sa glavama M12

1063112

Uponor Q&E alat za proširenje sa glavama M12 6BAR 9,9/20

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklaset
d [mm]
di [mm]
L [m]
1057166

Uponor Q&E alat za proširenje sa glavama M12 16/20/25 6bar

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklaset
d [mm]
di [mm]
L [m]
1057167

Uponor Q&E alat za proširenje sa glavama M12 16/20/25 10bar

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklaset
d [mm]
di [mm]
L [m]