Uponor Q&E alat za proširenje sa glavama M12

Uponor Q&E alat za proširenje sa glavama M12

Uponor Q&E alat za proširenje sa glavama M12 6BAR 9,9/20
Uponor Q&E alat za proširenje sa glavama M12 16/20/25 6bar
Uponor Q&E alat za proširenje sa glavama M12 16/20/25 10bar