Uponor Multi alat za povezivanje

- Za kalibrisanje žica za vezivanje kod postavljanja cevi na čeličnim mrežama.

Uponor Multi alat za povezivanje

Uponor Multi alat za povezivanje