Uponor Multi alat za povezivanje

- Za kalibrisanje žica za vezivanje kod postavljanja cevi na čeličnim mrežama.

Uponor Multi alat za povezivanje

1034533

Uponor Multi alat za povezivanje

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]