Uponor Multi Ručni držač za traku

- ili za pričvršćivanje delova i ivica izolacije pomoću trake

Uponor Multi Ručni držač za traku

1000142

Uponor Multi Ručni držač za traku

Količina artikla 11
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]