Uponor Multi Ručni držač za traku

- ili za pričvršćivanje delova i ivica izolacije pomoću trake

Uponor Multi Ručni držač za traku

Uponor Multi Ručni držač za traku