Uponor S-Press lanac

- Osnovna jedinica za lanac za presovanje Uponor MLC steznih prstenova 63–110 u kombinaciji sa alatom za presovanje UP 110, UP 75 i UP 75 EL

Uponor S-Press lanac

1046541

Uponor S-Press lanac 63

Količina artikla 11
Količina artikla 272
UOM artiklakom
d [mm]63
di [mm]
L [m]
1046542

Uponor S-Press lanac 75

Količina artikla 11
Količina artikla 272
UOM artiklakom
d [mm]75
di [mm]
L [m]
1046543

Uponor S-Press lanac 90

Količina artikla 11
Količina artikla 272
UOM artiklakom
d [mm]90
di [mm]
L [m]
1046544

Uponor S-Press lanac 110

Količina artikla 11
Količina artikla 254
UOM artiklakom
d [mm]110
di [mm]
L [m]