Uponor S-Press lanac

- Osnovna jedinica za lanac za presovanje Uponor MLC steznih prstenova 63–110 u kombinaciji sa alatom za presovanje UP 110, UP 75 i UP 75 EL

Uponor S-Press lanac

Uponor S-Press lanac 63
Uponor S-Press lanac 75
Uponor S-Press lanac 90
Uponor S-Press lanac 110