Uponor S-Press rezervni punjač Mini UP75

- ili punjiva baterija alata za presovanje UP 75 i Mini KSP0

Uponor S-Press rezervni punjač Mini UP75

1006950

Uponor S-Press rezervni punjač Mini UP75

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]