Uponor S-Press umetak ručnog alata

- Za umetanje u ručni alat za presovanje

Uponor S-Press umetak ručnog alata

Uponor S-Press umetak ručnog alata 14
Uponor S-Press umetak ručnog alata 16
Uponor S-Press umetak ručnog alata 20