Uponor S-Press umetak ručnog alata

- Za umetanje u ručni alat za presovanje

Uponor S-Press umetak ručnog alata

1015776

Uponor S-Press umetak ručnog alata 14

Količina artikla 11
Količina artikla 2400
UOM artiklakom
d [mm]14
di [mm]
L [m]
1015777

Uponor S-Press umetak ručnog alata 16

Količina artikla 11
Količina artikla 250
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1015780

Uponor S-Press umetak ručnog alata 20

Količina artikla 11
Količina artikla 250
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]