Uponor MLC alat za kalibrisanje

- Za kalibrisanje Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cevi.
- Isporučuje se sa rukohvatom. Bez rukohvata se koristi kao dodatak za samourezni zavrtanj bez navoja.

Uponor MLC alat za kalibrisanje

Uponor MLC alat za kalibrisanje 16
Uponor MLC alat za kalibrisanje 20
Uponor MLC alat za kalibrisanje 25
Uponor MLC alat za kalibrisanje 32