Uponor MLC alat za kalibrisanje

- Za kalibrisanje Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cevi.
- Isporučuje se sa rukohvatom. Bez rukohvata se koristi kao dodatak za samourezni zavrtanj bez navoja.

Uponor MLC alat za kalibrisanje

1006830

Uponor MLC alat za kalibrisanje 16

Količina artikla 11
Količina artikla 250
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1015749

Uponor MLC alat za kalibrisanje 20

Količina artikla 11
Količina artikla 21200
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1015756

Uponor MLC alat za kalibrisanje 25

Količina artikla 11
Količina artikla 2960
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1015762

Uponor MLC alat za kalibrisanje 32

Količina artikla 11
Količina artikla 2900
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]