Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja

- opruga za savijanje za Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cevi.

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja 14
Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja 16
Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja 20
Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja 25