Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja

- opruga za savijanje za Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cevi.

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja

1006639

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja 14

Količina artikla 11
Količina artikla 2550
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1006640

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja 16

Količina artikla 11
Količina artikla 255
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013792

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja 20

Količina artikla 11
Količina artikla 245
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013794

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, spolja 25

Količina artikla 11
Količina artikla 245
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]