Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja

- opruga za savijanje za Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cevi.

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 16
Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 20
Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 25
Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 32