Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja

- opruga za savijanje za Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cevi.

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja

1013729

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 16

Količina artikla 11
Količina artikla 2100
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013734

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 20

Količina artikla 11
Količina artikla 275
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013737

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 25

Količina artikla 11
Količina artikla 250
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013739

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 32

Količina artikla 11
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]