Uponor MLC oštrica alata za rezanje

Uponor MLC oštrica alata za rezanje

1013721

Uponor MLC oštrica alata za rezanje

Količina artikla 11
Količina artikla 210
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]