Uponor Uni Pipe PLUS alat za savijanje

- za dobijanje ravnomerno oblikovanih lukova kod Uponor Uni Pipe PLUS cevi sa spoljnim prečnikom do 32 mm.
- Isporučuje kompletno se u kutiji sa alatom sa segmentima za savijanje

Uponor Uni Pipe PLUS alat za savijanje

Uponor Uni Pipe PLUS alat za savijanje 16-32