Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set

- Priključni i završni set za Supra PLUS cev
- Kontrola jedinice max.150m kabl za zaštitu od smrzavanja
- Kontroler sa senzorskim kablom od 10m
- Set 1 električnih delova za napojni kabl - spoj kabla za zaštitu od smrzavanjai završetak kabla
- Dve gumene završne kape

Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set

Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set 25+32/68
Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set 40+50/90
Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set 40+50+63/140
Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set 75/175
Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set 90+110/200