Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set

- Priključni i završni set za Supra PLUS cev
- Kontrola jedinice max.150m kabl za zaštitu od smrzavanja
- Kontroler sa senzorskim kablom od 10m
- Set 1 električnih delova za napojni kabl - spoj kabla za zaštitu od smrzavanjai završetak kabla
- Dve gumene završne kape

Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set

1120124

Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set 25+32/68

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklaset
d [mm]
di [mm]
L [m]
1120125

Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set 40+50/90

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklaset
d [mm]
di [mm]
L [m]
1120126

Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set 40+50+63/140

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklaset
d [mm]
di [mm]
L [m]
1120127

Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set 75/175

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklaset
d [mm]
di [mm]
L [m]
1120128

Uponor Ecoflex Supra PLUS con. and end set 90+110/200

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklaset
d [mm]
di [mm]
L [m]