Uponor Ecoflex Supra PLUS spare knob

- Ručka se koristi kao rezervni deo za kontrolnu jedinicu Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS spare knob

1120498

Uponor Ecoflex Supra PLUS spare knob

Količina artikla 11
Količina artikla 2200
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]