Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad

- Komplet T-komada za povezivanje kućišta cevi
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom
- S2 komponente za T-komad i kraj kabla
- Opterećenje 60 tona

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad 140/90/68
Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad 200/175/140